کلمات کلیدی
نویسنده: SIR_RAHIM - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 186
آسوده بخواب!!!!
[b]صدای تیک تیک دستگاه ضربان قلب که فضای اتاق را پر کرده بود آروم و آروم تر میشود
دختر آروم به سقف خیره شده بود
پسر در حالی که موهای دختر را نوازش میکرد دستشو گرفت و بهش گفت میشه بهم نگاه کنی
دختر با لبخندی رو به پسر کرد و به دستش نگاه کرد که الان تو دو تا دست پسر بود
پسر نتونست طاقت بیار و اشک از چشماش شروع به باریدن کرد
دختر با دست لرزانش آروم اشک پسر را پاک کرد و گفت گریه نکن
گریه به چشمات نمیاد قول بده که برای من هیچ وقت گریه نکنی
پسر دست دختر را بوسید و اشکهاش پاک کرد و گفت اگه اتفاق