کلمات کلیدی
نویسنده: poya - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 73
آنقدر تمرکز بر بدی کرده ایم که ...
resim


[font]در حال قدم زدن در گوشه ای از پیاده رو بودم...[/font]
[font]از دور مردی را دیدم که کیسه هایی سنگین در دست دارد[/font]
 
[font] و هر از چندی کیسه ها را زمین می گذارد و نفسی تازه میکند...[/font][font] به او نزدیک شدم و آرام گفتم :[/font] 
 
[font] مسیر من با شما یکی است...میتوانم کمکتان کنم ؟![/font][font] مرد با [/font][font][b]اضطر