کلمات کلیدی
نویسنده: .zahra. - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 81
پایان یک عمر زندگی سرد و پر برکت در پهنه آسمان
<img alt="" src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/12-2-1392/IMAGE635031021403629834.jpg" align="absMiddle" /><img alt="" src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/12-2-1392/IMAGE635031021393801817.jpg" align="absMiddle" /><img alt="" src="http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/12-2-1392/IMAGE635031021384597801.jpg" align="absMiddle" />با
تمام شدن ذخیره ماده خنک‌کننده تلسکوپ فضایی هرشل، اکنون این تلسکوپ خاموش
شده و قرار است تا در ماموریتی جدید به دیدار خورشی
نویسنده: sharar - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 84
برکت های حفظ قرآن کریم
برکت هاي حفظ قرآن کريم 1- ارزشمندترین ثروت فرهنگی:نخستین برکت حفظ قرآن کریم در زندگی انسان غنای فرهنگی است . این برکت در حقیقت مبدأ و مادر سایر برکت های این کتاب آسمانی است . از دیدگاه اسلام ، قرآن ارجمندترین ثروت فرهنگی است و واجد آن از نظر فرهنگی نیازمند نیست و فاقد آن هر قدر از نظر فرهنگی و اقتصادی پیشرفت کند بی نیاز نیست .
پیغمبر اسلام ( ص ) در این باره می فرماید : « الـقُـرآنُ غِنَیً لا فَـقرَ بَعـدَهُ وَ لا غِنَیً دُونَهُ »
قرآن ، ثروتی است که با آن فقری و بدون آن ثروتی وجود ندارد . کن