کلمات کلیدی
نویسنده: P.M - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 90
واینگونه بود که ماخل وچل بزرگ شدیم...
[i][b][size=xx-large]
عمو زنجير باف؟بله.زنجير منو بافتي؟بله.تا اینجاشو حرفي ندارم.بعد از اين شاعر
[align=right][align=right]

[align=right]يكدفعه جو ميگيرتش ميگه پشت كوه انداختي؟بله.خوب مرد حسابي اين همه 
[align=right][align=right][align=right]

[align=right]زحمت كشيدي زنجير بافتي برا چي پشت كوه انداختي؟و در آخر شاعر به طور
[align=right][align=right][align=right][align=right]

[align=right]كامل بابا هارو تبديل به بز و گوسفند و سگ و