کلمات کلیدی
نویسنده: P.M - پاسخ‌ها: 5 - بازدید‌ها: 235
درباره شین کاکوتو جوتسو
[color=#8B4513][size=large] 
اساسنامه کاراته شین کاکوتو جوتسو مورد تائید فدراسیون کاراته ژاپن در توکیو سبک سوبوکای کاراته است.      
و همچنین مورد تائید سازمان مرکزی آموزش و پرورش ورزشهای ملی و کمیته ملی المپیک جمهوری ایتالیا است.      
کد ثبت و مجوز فعالیت جهانی در زیر درج شده است:      
Shin Kakuto Jutsu Federation is under Official Recognition of the A.S.D.AJJIF-ITALIA
 Ente di Appartenenza C.S.E.N-C.A 30362-1.Reg03/30/11.146599
[b