کلمات کلیدی
نویسنده: باران - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4511
ترجمه متن اهنگ yoruldum از ماهسون
[font=tahoma][size=medium][b]Bu hayatın yokuşunu tırnaklarımla kazıdım. 
سر بالایی های زندگی (موانع) را با ناخن هایم کندم             
Geçen yıllar yordu beni dönüp de hiç bakmadım.
 سالهایی که گذشت خسته ام کرد حتی برنگشتم که نگاهشون کنم
Dostlarımı sevdiğimi hayatımda satmadım.
دوستانم و کسی را که دوست داشتم در عمرم هرگز نفروختم
Yoruldum yoruldum yoruldum artık.
خسته شدم خسته شدم دیگه خسته شدم
Çok karınca göِrdüm ama üzerine hiç basmadım
مورچه های زیادی دیدم اما هرگز به رویشان پا نگذاشت